et rum,
både i fysisk og metafysisk forstand.
et rum til det frie ord,
et rum til at vise, udveksle og udvikle
ideer, tanker, projekter
eller
bare et rum til at mødes.

rum til at afprøve
og udviske grænserne
som
observatør,
som deltager
eller
som udvikler.

 
»Jeg ønsker at skabe et sted,
der er præget af samarbejde og læring,
nye situationer og samtaler«

Maria Gomez-Guillamon

FILOSOFI