En række sociale, politiske og økonomiske forandringer har sat deres præg på samfundets institutioner. En udvikling, som ikke mindst har haft betydning for kunst- og kulturinstitutioner. Disse oplever i øjebikket et stort pres som følge af omfattende besparelser af offentlige støttemidler, øget konkurrence, krav om stigninger i besøgstal, nye formidlingstiltag og brugerinddragelse og en stadig mere udbredt oplevelses- og projektkultur. Samtidig er deleøkonomi i hastig vækst. Deleøkonomien betyder, at vi får en langt bedre ressourceudnyttelse.

Det er med udgangspunkt i denne nye realitet, at SI28 åbner sine døre for et fri rum. Et rum uden andre forudsætninger end de fysiske. Alt fra kunst,  til poesi, musik, film, literatur eller en blanding af det hele; præsentationer, perfomances, mødeafholdelse og demonstrationer -med eller uden økonomisk formål; individuelt eller i samarbejde med andre.

Denne virksomheds vision er at tænke forretning, der tager udgangspunkt i evnen til at se andet end det, der er.

Med udgangspunkt i SI28s indehaver Marias færdigheder som arkitekt, ønsker hun at udvikle stedets fysiske rammer ved at etablere et netværk i fysisk forstand. Et netværk, som omformer det enorm potentiele sociale medier har til noget mere stedfæstende. På den måde kan hun og andre placere deres kompetencer på et bredere, mere inspirerende og mere samfundsrelevant sted.

 


» Jeg er overbevist om, at der også kan være god forretningsmulighed i fællesskabstanken «
                                           
Maria Gomez Guillamon

VISION